Modules

Drie fasen, acht modules

De Master City Developer opleiding bestaat uit drie fasen. In de kernfase (module 1-3) krijg je inzicht in de context van stedelijke ontwikkeling. Wat beïnvloedt de ontwikkeling van een stad en hoe kunnen projecten daar sturing aan geven? De verdiepingsfase (module 4-6) zoomt in op het niveau van concrete stedelijke ontwikkelprojecten. Optimalisatievraagstukken tussen marktpotentie, beschikbare middelen en gewenste ruimtelijke kwaliteit staan hierbij centraal. In de specialisatiefase (module 7 en 8) doen deelnemers essentiële onderzoeksvaardigheden op tijdens een concreet onderzoek naar een vraag uit de praktijk.

Klik hier voor de brochure.

Module 4 Urban Investment & Finance

Module 5 Urban Strategies & Concepts

Module 4 Urban Investment & Finance

Module 5 Urban Strategies & Concepts

Module 6 International Urban Development

Module 7 Urban Research & Design Methods

Module 8 Research Project & Thesis

MCD In-company onderwijs

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen