Module 3 Urban Governance

Netwerken en Allianties in stedelijke ontwikkeling

Wat betekent de transitie naar een netwerksamenleving voor sturing in stedelijke ontwikkeling? Welk handelings repertoire is nodig om optimaal gebruik te maken van deze netwerken? Deze module gaat over governance in stedelijke ontwikkeling: over netwerken en nieuwe allianties.

Dynamiek

Stedelijke ontwikkelingsprojecten zijn onderhevig aan politieke, financiële en maatschappelijke dynamiek. Dit uit zich in verschuivende grenzen tussen publiek en privaat, in andere verhoudingen tussen de overheidslagen en in nieuwe vormen van publiek ondernemerschap. Sturing vindt steeds minder plaats vanuit hiërarchie en steeds meer vanuit netwerken. Hoe daarmee om te gaan?

Co-creatie

Governance in stedelijke ontwikkeling betekent ruimte geven aan co-creatie. Bottum-up ontwikkeling verbinden aan top-down sturing. Nieuwe allianties tussen publieke, private en maatschappelijke actoren. Welke nieuwe praktijken bieden daarvoor inspiratie? Wat zijn de uitdagingen en valkuilen van co-creatie?

Adaptief vermogen

Continu veranderende omstandigheden stellen hoge eisen aan partijen. Hoemaken we omgevingsvisies en strategieën die wervend en adaptief zijn? Deze module biedt inzicht in tal van praktijk voorbeelden met aansprekende cases in onder meer Eindhoven, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam.

Collegethema's

 1. Steden in de netwerksamenleving; Opkomst en groei van netwerken
 2. Spelen met schalen; Macht en invloed in stad en regio
 3. Procesmanagement in de stad; Omgaan met onzekerheid
 4. Verbindend publiek management; Netwerken en nieuwe allianties
 5. Sturen op spin-offs; Aanjagers voor gebiedsontwikkeling
 6. De postindustriële stad; Nieuwe industrieën en triple helix
 7. Strategievorming; Wervende stads- en projectproposities

Docenten

Bijdragen van onder meer:

 • Prof.dr. Wim Derksen
 • Prof.ir. Hans de Jonge
 • Prof.dr. Ernst ten Heuvelhof
 • Prof.dr.ing. Geert Teisman
 • Prof.dr. Nico Nelissen
 • Prof.dr. Erik-Hans Klijn
 • Dr. Wouter-Jan Verheul

"Om in een complexe omgeving te kunnen sturen is een combinatie van praktische en wetenschappelijke kennis nodig. Wat ik tijdens de MCD-colleges opstak kon ik direct toepassen in mijn dagelijks werk. Dat was heel verfrissend, verhelderend en loste ook problemen op."

Gert Peter Vos MCD
Procesmanager
Gemeente Zaanstad

 

"De MCD leert je de relevantie en het toenemend belang van governance en netwerken voor de stedelijke gebiedsontwikkeling. De mogelijkheid om deze theoretische basis te toetsen in de studieopdrachten én toe te passen in de eigen dagelijkse werkpraktijk illustreert voor mij de grote waarde van de opleiding"

Drs. ing. Martijn Drosten MCD
Hoofd Gebiedsadvies Sweco Rotterdam

Aanmelden

De eerstvolgende module Urban Governance wordt gegeven van 16 januari t/m 6 maart 2019. Je kunt je aanmelden via het programmabureau 010-4082567 of mail naar info@mastercitydeveloper.nl. Download de brochure om alles nog eens rustig na te lezen.