Module 2 URBAN RESILIENCE

Current facets (Pre-Master)

Transformatie, duurzaamheid en maatschappelijke veerkracht

Wat maakt een stad veerkrachtig? Wat kunnen steden doen om sociale tegenstellingen te voorkomen of te verzachten? Welke innovaties zijn nodig om antwoorden te vinden op vragen rond energie, klimaat, cyber en mobiliteit? En hoe kunnen stedelijke projecten daar een bijdrage aan leveren?

Steden in transitie

De druk op steden neemt de komende jaren toe met een aantal grote veranderingen in het vooruitzicht. Het aantal inwoners groeit en de eisen die aan de stad worden gesteld op het gebied van energie, water, klimaat en mobiliteit worden hoger. Wat betekent dat voor de leefbaarheid? Hoe ontwikkelen we aantrekkelijke woon- en werkgebieden die in staat zijn (mee) te veranderen? Hoe vergroten we de economische, ecologische,  maatschappelijke en ruimtelijke veerkracht van steden?

Infrastructuur

Bedrijven en overheden staan voor de uitdaging om stedelijke infrastructuur te ontwikkelen die in staat is zich constant aan te passen. Deze fysieke en digitale infrastructuur moet de inwoners en bedrijven behulpzaam zijn bij veranderende wensen en gebruik. Met een veerkrachtige infrastructuur maken steden het verschil.

Theorie en praktijk

Deze module koppelt inzichten in verschillende aspecten van stedelijke veerkracht aan concrete voorbeelden uit de praktijk. De integratiecasus van deze module is het Central Innovation District in Den Haag.

Collegedagen

 1. De stad verandert sterk; Voorbereid zijn op trends en transities
 2. Energietransitie en Klimaatadaptatie; Aanpassingen in stad en energie-infrastructuur
 3. Ruimtelijke veerkracht; Verdichting en vergroening van de bestaande stad
 4. Cyber Resilience; Veerkracht in de digitale infrastructuur
 5. Veerkracht in Mobiliteit en Infrastructuur; Aanpassingen in stad en infrastructuur
 6.  Maatschappelijke Veerkracht; Vormgeven aan een diverse en inclusieve stedelijke samenleving
 7. Integratiecasus; Central Innovation District in Den Haag

Docenten

Bijdragen van onder meer:  

 • Prof.dr. Ellen van Bueren
 • Prof. dr. Michel van Eeten
 • Drs. Alexandra C. van Huffelen
 • Dr. Ronald Huisman
 • Prof.dr. Derk Loorbach
 • Drs. Arnoud Molenaar
 • Drs.Ir. Henk Ovink
 • Drs. Erik Pasveer
 • Prof.dr. Arjan van Timmeren

Aanmelden

Aanmelden voor deze module is niet meer mogelijk.

De eerstvolgende module Urban Resilience vindt plaats van November 2018 t/m januari 2019. Je kunt je aanmelden via het programmabureau 010-4082567 of mail naar info@mastercitydeveloper.nl. Download de brochure om alle informatie nog eens rustig door te lezen.

"Innovatieve projecten in een groot politiek en maatschappelijk speelveld, zoals de Floriade 2022 in Almere, vragen om een duidelijke strategie en goed omgevingsmanagement. De MCD-opleiding geeft de handvatten om de juiste keuzes te maken"

Edwin Bos MCD
Projectleider
Gemeente Almere