In het kort

Master City Developer

Master City Developer reikt kennis, kunde en vaardigheden aan om op strategisch niveau te sturen in complexe stedelijke ontwikkelprojecten.

Focus op de stad

Wat is de stedelijke agenda van de toekomst en welke rol kunnen ontwikkelings­projecten daarin vervullen? Ruimtelijke conceptontwikkeling, klantgericht denken en strategievorming worden gekoppeld.

Integrale benadering

Niet alleen de combinatie van (plan)economie en fysieke ruimte komt aan bod. Ook financiën, (grond)beleid, recht, sociologie, stedenbouw, politiek-bestuurlijke verhoudingen, management en communicatie krijgen veel aandacht.

Wetenschap en praktijk

Studenten worden uitgedaagd kritische wetenschappelijke vragen te stellen, maar ook concrete praktijkoplossingen te creëren. Persoonlijke groei staat voorop.

Kijk in de keuken van de ander

Door een strikte intake blijft de opleiding exclusief en staat deze garant voor kwaliteit. De mix van achtergronden zorgt ervoor dat studenten in de keuken van andere disciplines kijken. Ook haar docenten selecteert MCD zorgvuldig, op basis van grondige evaluaties.

De MCD’er

De MCD’er heeft een HBO/WO voor­opleiding en minimaal vijf jaar ervaring in stedelijke (gebieds)ontwikkeling. Naast gedrevenheid en passie voor het vak bezit hij/zij een gedegen en aantoonbare motivatie voor het volgen van de opleiding. Met het door lopen van de opleiding leert de MCD’er strategisch te handelen in een multidisciplinair team. Het overzien van de complexiteit van stedelijke ontwikkelingen staat centraal. Dit legt de basis voor een stevige eigen visie. Na de opleiding is de MCD’er beter in staat een leidende rol te vervullen in de effectieve aansturing van gebiedsgerichte projecten.

Meer weten?

Bekijk onze brochures.

Uitgebreide informatie over het curriculum vind je op de website, onder opleidingsvarianten en modules.