Helma Born wint scriptieprijs

Helma Born wint de AM-MCD Kennisnetwerk scriptieprijs 2010

Helma Born, werkzaam bij Procap, is winnaar van de tweede MCD Kennisnetwerk-scriptieprijs. Ook dit jaar werd de prijs gesponsord door projectontwikkelaar AM en door Ronald Tol (directeur AM) uitgereikt tijdens de MCD afstudeerceremonie 2010.

Na langdurig juryberaad kwam haar scriptie “Onze klok wijst nieuwe tijden aan" als beste uit de bus. De score op de beoordelingsaspecten vindingrijkheid en actualiteit waren hoog. In haar scriptie zet Helma Born haarfijn uiteen wat nodig is om het onderwerp bevolkingskrimp en de betekenis hiervan voor regionale gebiedsontwikkelingsopgaven op de bestuurlijke agenda’s te krijgen. Dat dat lastig is, staat buiten kijf: Nederland staat bekend om haar bestuurlijke drukte wanneer het om gemeentegrensoverschrijdende projecten gaat. En dat is bij krimp vrijwel altijd het geval. Een zeer actueel maar lastig thema, dat de laatste jaren in de nodige publieke heeft gestaan. De jury was erg te spreken over de heldere weergave van haar onderzoek: “Een scherpe, heldere goed gestructureerde voorbeeldscriptie”.

Naast Helma Born waren ook Jeroen Hutten (AM), Arno Goossens (gemeente Amersfoort) en Gerard Schuurman (Vesteda) genomineerd voor de prijs. De jury bestond uit, Ronald Tol (directeur AM), Frank ten Have (partner Deloitte Real Estate Advisory), Arie van der Ent (hoofdredacteur Real Estate Magazine), John de Beijer (directeur Giesbers gebiedsontwikkeling), Marcel den Hertogh (directeur IGM/AT Osborne) en Herbert Smeenk (bestuurslid MCD Kennisnetwerk en consultant bij Deloitte).

Het MCD Kennisnetwerk tracht met de jaarlijkse scriptieprijs het onderzoek in de integrale gebiedsontwikkeling te stimuleren. Het Kennisnetwerk stelt zich ten doel om kennisuitwisseling rond gebiedsontwikkeling te stimuleren en daarmee de kennis over gebiedsontwikkeling in het algemeen te verrijken.

De prijs in de vorm van de Jan van ‘t Verlaatwisseltrofee werd uitgereikt door bestuurslid Nicolaas Veltman. Helma Born ontving uit handen van jurylid Ronald Tol een oorkonde en bedrag van €1000,- voor haar winnende scriptie.