Open colleges

19 juni 2014
Op donderdag 19 juni vindt het open college voor gemeenten plaats met lezingen van Hans Beekman (hoofd Directie Ruimtelijke Economische Ontwikkeling Gemeente Rotterdam), Hans de Jonge (lid van het bestuur MCD, directievoorzitter van Brink Groep en hoogleraar Vastgoed TU Delft), Adriaan Visser (algemeen directeur Platform 31) en Jan Visser (senior project- en programmamanager Gemeente Alkmaar).
Lees meer
 

26 juni 2014
Op donderdag 26 juni vindt het open college voor provincies plaats op een toepasselijke locatie: de Statenzaal in het Provinciehuis Zuid-Holland. Geert Teisman en Joost Schrijnen, beiden kerndocenten van de MCD opleiding, zullen colleges verzorgen over respectievelijk complexiteit in stedelijke ontwikkeling en de nieuwe ruimtelijke ordening.
Lees meer 
 

24 april 2014
Peter Boelhouwer, hoogleraar huisvestingssystemen en wetenschappelijk directeur Onderzoeksinstituut OTB, TU Delft en Vincent Gruis, hoogleraar Housing Management aan de TU Delft en lector Vernieuwend Vastgoedbeheer aan de Hogeschool Utrecht verzorgden beiden een interessante lezing tijdens het MCD open college corporaties waar het publiek over mee discussieerde. Karin Schrederhof, vestigingsdirecteur bij Woonbron was aanwezig en stelde prikkelende vragen.
Lees meer 
 

13 maart 2014
Ontwikkelaars zijn zoekende. Hun zoektocht richt zich op de markt, de rol die je als ontwikkelaar aanneemt en de taken die bij die veranderde rol horen. Het perspectief voor deze zoektocht wordt vaak ingegeven door eerder gedane investeringen. Daarnaast bekijken ontwikkelaars hoe ze klantgericht ontwikkelen het beste kunnen inzetten. Deze thema’s stonden centraal tijdens het open college dat de Master City Developer op 13 maart organiseerde.
Lees meer