Actueel

 • MCD-alumni zijn van harte welkom op de eerste ‘MCD refreshmentday’ op dinsdag 29 mei aanstaande.  In een middag en avond word je bijgepraat over een actueel en relevant onderwerp in het vakgebied. We doen dat op een manier die je van de MCD-gewend bent: met een wetenschappelijke insteek, met prikkelende casuïstiek, met docenten uit de praktijk en wetenschap en discussies met vakgenoten en alumni.

  Wil je meer weten, lees hier verder

 • Voorjaarslezing MCD Kennisnetwerk over iconen in de gebiedsontwikkeling

  Op 8 maart vindt de voorjaarslezing van het MCD Kennisnetwerk plaats. De voorjaarslezing heeft een thema dat in veel steden actueel is Iconen in gebiedsontwikkeling.

  Met interessante bijdragen van architect DuzanDoepel (verbonden aan onder andere de Dutch Windwheel) en de stadseconomen Jeroen van Haaren en Erik Braun (Erasmus Universiteit) is een  interessante bijeenkomst samengesteld. Leden van het kennisnetwerk en hun introducees zijn van harte uitgenodigd. De lezing vindt plaats in Rotterdam en sluit af met een borrel en ‘walkingdiner’.

  Meer weten? Neem contact op met Jeroen Hutten, secretaris van het kennisnetwerk, via het e-mailadres  secretarismcd@gmail.com

 • Open collegemiddag over publiek-private samenwerking in gebiedstransformaties

  Tijdens de module Urban Governance werd op 8 februrari 2018 in conferenctiecentrum Engels in het Groothandelsgebouw in Rotterdam een programma georganiseerd rond het thema publiek-private samenwerking rond gebiedstransformaties. De praktijk van stedelijke gebiedstransformaties: complex en kostbaar. Toch ontkomen we er niet aan. Transformatie van bebouwd gebied is immers hét antwoord op urgente opgaven van deze tijd als woningbouw en verduurzaming. Lees hier het verslag van dit open college

 • In oktober studeerde Roland Klarenbeek af. Hij deed onderzoek naar de bijdrage van voorzieningen op en rond openbare binnenstadspleinen in het vergroten van de levendigheid op het plein. Zijn scriptie heeft de titel “Het plein is dood, lang leve het levendige plein!”. Een artikel hierover verscheen begin deze maand op gebiedsontwikkeling.nu en is te lezen via de volgende link: https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/pleinen-zonder-programmering-kunnen-ook-levendig-zijn/

 • Persoonlijke doelen bepaald? MCD 15 start in september!

  Hoe kunnen steden presteren onder druk of zich er op voorbereiden? Hoe maken gemeenten en ontwikkelende partijen voldoende tempo om aan de vraag naar woningen te voldoen, zonder steden exclusief te maken? Hoe maken we Nederland minder afhankelijk van aardgas? Wat levert de omgevingswet ons op? En hoe blijven steden veerkrachtig en bereikbaar? Allemaal vragen waaraan de Master City Developer aandacht geeft.

  Vrijdag, 8 februari 2018

  Lees meer >>

 • De vastgoedcrisis is voorbij: hoezee!

  Woningen gaan als warme broodjes over de toonbank, in Amsterdam is het kopen van een woning binnen de ring niets anders dan een loterij, waarbij kopers grote risico’s nemen. Kopen zonder financieringsvoorbehoud? Niet ongewoon. Bieden ver boven de vraagprijs, zonder een duidelijk beeld van de technische staat van de woning: de standaard. Maar is dit slechts Amsterdamse gekte, of zien we een breder beeld van optimisme? Ook in Rotterdam, traditioneel toch de minst sterke woningmarkt van de G4, zien we hetzelfde fenomeen. Natuurlijk in iets mindere mate dan in Amsterdam, maar zeker in gewilde gebieden is de ratio van ondergeschikt belang. Ook in omliggende gemeenten is de woningmarkt behoorlijk overspannen, woningen worden in gewilde wijken op de dag van aanbieden verkocht voor de vraagprijs. De emotie van de koper is leidend; er is weer vertrouwen. Kortom, we zijn de crisis voorbij! Of niet?

  Donderdag, 26 januari 2017

  Lees meer >>

 • So you think you have an innovation district?

  Op 13 februari organiseert de Master City Developer een Great Books sessie over innovatiedistricten.Tijdens deze discussie-avond neemt de MCD afscheid van Hans de Jonge als bestuurder van de MCD. Hans de Jonge is één van de grondleggers en vormgevers van de Master City Developer. Eind september nam hij afscheid als hoogleraar aan de TU Delft. Omdat De Jonge nauw betrokken is bij een aantal innovatiedistricten, staan die deze avond centraal.

  Donderdag, 26 januari 2017

  Lees meer >>

 • Op zoek naar innovatie in de binnenstad: casus Den Haag CID

  Afgelopen jaren is in stedelijke gebiedsontwikkeling een nieuw idioom ontstaan, waarbinnen innovatiedistricten, kennishubs, campussen en ecosystemen tot de vaste begrippen behoren. Diverse steden herontwikkelen strategisch gelegen gebieden waar partijen uit de kenniseconomie elkaar kunnen ontmoeten zodat nieuwe bedrijvigheid kan ontstaan. Bekende voorbeelden zijn Eindhoven met de High Tech Campus en Delft met de Technopolis. In toenemende mate wordt echter gesteld dat innovatiehotspots zich niet moeten ontwikkelen aan de randen, maar juist midden in de stad; gebieden rond een knooppunt van openbaar vervoer en met een functiemix van wonen, werken en ontmoeten. Vanuit deze gedachte wordt momenteel het Rotterdam Central District ontwikkelt, evenals het gebied rondom Den Haag Centraal station. Vanuit de Master City Developer (MCD) werd op 17 januari met stadsbouwmeester Erik Pasveer en stedenbouwkundige Eit Hasker een bezoek gebracht aan het zogenoemde Den Haag Central Innovation District (CID). Hoe wordt dit gebied herontwikkeld? En wat is hier de rol van innovatie?

  Donderdag, 26 januari 2017

  Lees meer >>