Actueel

 • Dag van de Stad

  Op 29 oktober vindt in Amersfoort de Dag van de Stad plaats. De MCD is betrokken bij twee deelcongressen. De sessie over stedelijke transformaties wordt verzorgd door Wouter Jan Verheul. De deelsessie over de mobiele stad wordt verzorgd door Giuliano Mingardo. Kijk voor het programma op: https://www.dedagvandestad.nl/

 • 16 oktober Diploma-uitreiking MCD 13

  Op dinsdag 16 oktober vindt de diploma-uitreiking plaats van MCD 13. Belangstellenden zijn van harte welkom om deze ceremonie bij te wonen vanaf 15.00 uur in de zaal van het Erasmuspaviljoen op de campus van de Erasmus Universiteit, Burgemeester Oudlaan 50.

 • TU Delft - Urban Development Management is kennispartner programma Stedelijke Transformatie

  Nederland staat voor een grote verstedelijkingsopgave. Met een toename van ruim 1 miljoen huishoudens in de komende decennia is de woningvraag fors. Dit vraagt om een enorme transformatie van bestaande stedelijke gebieden. In het programma ‘Stedelijke Transformatie: ruimte voor wonen’ bundelen overheden en marktpartijen de komende jaren de krachten om de transformatie te intensiveren, de problemen te doorgronden en op te lossen en deze te delen.
  Voor dit programma is de TU Delft afdeling Urban Development Management gevraagd de kennispartner te zijn en het programma te helpen met reflectie en onderzoek gericht op de transformatiecases van het programma die deelnemende gemeenten en marktpartijen hebben ingebracht. Het komend jaar staan verschillende themasessies op de agenda, denk aan onrendabele toppen, kostenverhaal, versnipperd grondeigendom en aanbestedingsproblematiek, waarbij MCD docenten Wouter Jan Verheul, Tom Daamen, Erwin Heurkens en Fred Hobma betrokken zullen zijn met wetenschappelijke reflectie en onderzoek. Op 9 oktober vindt een landelijke programmadag plaats waarop deze en andere thema’s worden behandeld. Zie voor aanmelding en meer informatie over het programma:
  www.stedelijketransformatie.nl

 • Urban Transformation Conference 2018
  Urban Transformation Conference in partnership met Master City Developer

  Op 5 oktober wordt in Rotterdam de vierde Urban Transformation Conference (UTC) gehouden. Het thema is ’The How on Innovation Districts’. Bezoekers krijgen concrete lessen en handvatten hoe innovatie districten kunnen worden opgezet. Vrijwel iedere stad is nu bezig met innovatie, hubs en innovatie districten om de economie vooruit te helpen. Bijna niemand weet hoe dat precies moet worden aangepakt. Het antwoord krijgt u tijdens de UTC. Ook wij leveren een inhoudelijke bijdrage aan de conferentie die bestemd is voor stadsmakers, bestuurders en iedereen die met innovatie bezig is.

   

  Bruce Katz is vastgelegd als keynote. Katz werkte o.a het wereldberoemde  Brookings Institution, waar hij zich concentreerde op de uitdagingen en kansen van wereldwijde verstedelijking. Hij was oprichter van het Metropolitan Policy Program en co-auteur van The New Localism: Hoe steden gedijen in het tijdperk van populisme en de Metropolitan Revolution: hoe steden en metropolen onze ‘gebroken’ politiek en broze economie repareren.

  Alle informatie over de UTC is te lezen op  www.urbantransformation.nl. Hier kunt u ook uw tickets bestellen. 

 • Grote onderzoekssubsidie voor onderzoek naar circulaire gebiedsontwikkeling De Binckhorst

  Het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability gaat de komende twee jaar onderzoek doen naar circulaire gebiedsontwikkeling, in samenwerking met Wageningen University & Research. Doel van het onderzoek is ontwikkeling van wetenschappelijke inzichten en praktische handvatten voor circulaire gebiedsontwikkeling. De centrale casus wordt De Binckhorst, dat onderdeel uitmaakt van het Central Innovation District in Den Haag. Prof. dr. Ellen van Bueren, hoogleraar Management van Stedelijke Ontwikkeling aan de faculteit Bouwkunde, TU Delft, is de Principal Investigator van dit onderzoek. Meer weten? Kijk op http://www.centre-for-sustainability.nl/news/grote-onderzoekssubsidie-voor-circulaire-gebiedsontwikkeling-de-binckhorst-den-haag

 • Afscheid Agnes Franzen 27 september

  Op 27 september aanstaande vindt de kennisbijeenkomst ‘Duurzame Gebiedsontwikkeling’ plaats. Wereldwijd staat verduurzaming hoog op de agenda. Hoe geven we via gebiedsontwikkeling hier vorm en invulling aan? Die vragen staan centraal tijdens deze kennismiddag waarmee Agnes Franzen afscheid neemt als directeur van de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG).

  Veel MCD-ers kennen Agnes Franzen ook als lid van de programmaleiding en als betrokken docent en scriptiebegeleider. Op 27 september nemen we in stijl afscheid van haar. Voor meer informatie zie: https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/kennisbijeenkomst-duurzame-gebiedsontwikkeling-op-27-september/

  Tom Daamen heeft vanuit de TU Delft de rol van Agnes overgenomen. Een interview met hem en met Co Verdaas verscheen in juli op gebiedsontwikkeling.nu https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/toenemende-complexiteit-vraagt-om-nieuwe-kennis/

 • Innovatievermogen van het Rotterdam Food Cluster
  Innovatievermogen van het Rotterdam Food Cluster

  Op 12 september is het boek Innovatievermogen van het Rotterdam Food Cluster verschenen. In het boek staan de resultaten van een multidisciplinair onderzoek dat in opdracht van de gemeente Rotterdam werd uitgevoerd om het innovatievermogen van bedrijven uit het foodcluster in de regio Rotterdam te onderzoeken.
  In dit eerste Food for the Future onderzoek is het innovatievermogen van de foodsector in en rond Rotterdam onderzocht. Wat kunnen we leren over de veerkracht van bedrijven en clusters van bedrijven? Gekeken is naar het historisch perspectief; hoe hebben de verschillende bedrijvenclusters zich in het verleden weten te vernieuwen? Ook is het huidige innovatievermogen van individuele bedrijven onderzocht. In hoeverre zijn zij nu in staat zichzelf opnieuw uit te vinden? Daarnaast valt er veel te leren van bedrijven die al vooroplopen in de transitie naar de Next Economy. Hoe zijn zij tot nieuwe verdienmodellen gekomen? Op dit moment wordt samen met ondernemers naar het vervolg gekeken: op welke vragen en uitdagingen hebben zij verdieping nodig om hun bedrijven futureproof te maken?'

  Aan het onderzoek werkten MCD-docenten Erik Braun en Jeroen van Haaren en hoogleraar Frank van Oort mee. Meer weten over het onderzoek 'Het innovatievermogen van Rotterdam Food Cluster’ of over de samenwerking Food for the Future? Een digitaal exemplaar van het boek is hier te vinden

 • Vrijheid private ontwikkelaars in VS niet zo groot als verwacht

  Machteld Hooyman, Gemeente Amsterdam en deelnemer Master City Developer (MCD)

  Amerikanen staan bekend om hun drang naar individuele vrijheid en afkeer van overheidsbemoeienis. Op grond daarvan zou je verwachten dat ontwikkelaars daar hun gang kunnen gaan. Toch kent ook de VS de nodige checks & balances, ervaarde Machteld Hooyman tijdens een MCD-studiereis naar New York en Boston.

  meer lezen;

   

 • 21 juni open college ‘The Big Short’ 

  De economie groeit volop en de vastgoedprijzen stijgen. Is er sprake van structureel herstel of stevenen we af op een nieuwe crisis? Belangrijker nog: hebben we iets geleerd van de crisis die nog maar net achter de rug is? Wat staat ons te wachten en wat kunnen we doen?

  Deze vraag staat centraal tijdens het open college in module 4 waarin de film ‘The Big Short’ wordt vertoond. De ‘The Big Short’ vertelt over de aanloop van de financiële crisis in de jaren 2007 tot 2010 in de Verenigde Staten. De voornaamste oorzaken: de stagnerende huizenmarkt en de steeds maar groeiende kredietzeepbel.  

  De avond begint om 19 uur op de campus van de Erasmus Universiteit. Na een korte inleiding, wordt de film vertoond. Na afloop is er een discussie en een borrel.

  Geïnteresseerd? Laat het weten bij het secretariaat, per e-mail naar info@mastercitydeveloper.nl.  Aanmelden is verplicht, aan deelname zijn geen kosten verbonden.   

 • MCD-alumni zijn van harte welkom op de eerste ‘MCD refreshmentday’ op dinsdag 29 mei aanstaande.  In een middag en avond word je bijgepraat over een actueel en relevant onderwerp in het vakgebied. We doen dat op een manier die je van de MCD-gewend bent: met een wetenschappelijke insteek, met prikkelende casuïstiek, met docenten uit de praktijk en wetenschap en discussies met vakgenoten en alumni.

  Wil je meer weten, lees hier verder

 • Voorjaarslezing MCD Kennisnetwerk over iconen in de gebiedsontwikkeling

  Op 8 maart vindt de voorjaarslezing van het MCD Kennisnetwerk plaats. De voorjaarslezing heeft een thema dat in veel steden actueel is Iconen in gebiedsontwikkeling.

  Met interessante bijdragen van architect DuzanDoepel (verbonden aan onder andere de Dutch Windwheel) en de stadseconomen Jeroen van Haaren en Erik Braun (Erasmus Universiteit) is een  interessante bijeenkomst samengesteld. Leden van het kennisnetwerk en hun introducees zijn van harte uitgenodigd. De lezing vindt plaats in Rotterdam en sluit af met een borrel en ‘walkingdiner’.

  Meer weten? Neem contact op met Jeroen Hutten, secretaris van het kennisnetwerk, via het e-mailadres  secretarismcd@gmail.com

 • Open collegemiddag over publiek-private samenwerking in gebiedstransformaties

  Tijdens de module Urban Governance werd op 8 februrari 2018 in conferenctiecentrum Engels in het Groothandelsgebouw in Rotterdam een programma georganiseerd rond het thema publiek-private samenwerking rond gebiedstransformaties. De praktijk van stedelijke gebiedstransformaties: complex en kostbaar. Toch ontkomen we er niet aan. Transformatie van bebouwd gebied is immers hét antwoord op urgente opgaven van deze tijd als woningbouw en verduurzaming. Lees hier het verslag van dit open college

 • In oktober studeerde Roland Klarenbeek af. Hij deed onderzoek naar de bijdrage van voorzieningen op en rond openbare binnenstadspleinen in het vergroten van de levendigheid op het plein. Zijn scriptie heeft de titel “Het plein is dood, lang leve het levendige plein!”. Een artikel hierover verscheen begin deze maand op gebiedsontwikkeling.nu en is te lezen via de volgende link: https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/pleinen-zonder-programmering-kunnen-ook-levendig-zijn/

 • Persoonlijke doelen bepaald? MCD 15 start in september!

  Hoe kunnen steden presteren onder druk of zich er op voorbereiden? Hoe maken gemeenten en ontwikkelende partijen voldoende tempo om aan de vraag naar woningen te voldoen, zonder steden exclusief te maken? Hoe maken we Nederland minder afhankelijk van aardgas? Wat levert de omgevingswet ons op? En hoe blijven steden veerkrachtig en bereikbaar? Allemaal vragen waaraan de Master City Developer aandacht geeft.

  Vrijdag, 8 februari 2018

  Lees meer >>

 • De vastgoedcrisis is voorbij: hoezee!

  Woningen gaan als warme broodjes over de toonbank, in Amsterdam is het kopen van een woning binnen de ring niets anders dan een loterij, waarbij kopers grote risico’s nemen. Kopen zonder financieringsvoorbehoud? Niet ongewoon. Bieden ver boven de vraagprijs, zonder een duidelijk beeld van de technische staat van de woning: de standaard. Maar is dit slechts Amsterdamse gekte, of zien we een breder beeld van optimisme? Ook in Rotterdam, traditioneel toch de minst sterke woningmarkt van de G4, zien we hetzelfde fenomeen. Natuurlijk in iets mindere mate dan in Amsterdam, maar zeker in gewilde gebieden is de ratio van ondergeschikt belang. Ook in omliggende gemeenten is de woningmarkt behoorlijk overspannen, woningen worden in gewilde wijken op de dag van aanbieden verkocht voor de vraagprijs. De emotie van de koper is leidend; er is weer vertrouwen. Kortom, we zijn de crisis voorbij! Of niet?

  Donderdag, 26 januari 2017

  Lees meer >>

 • So you think you have an innovation district?

  Op 13 februari organiseert de Master City Developer een Great Books sessie over innovatiedistricten.Tijdens deze discussie-avond neemt de MCD afscheid van Hans de Jonge als bestuurder van de MCD. Hans de Jonge is één van de grondleggers en vormgevers van de Master City Developer. Eind september nam hij afscheid als hoogleraar aan de TU Delft. Omdat De Jonge nauw betrokken is bij een aantal innovatiedistricten, staan die deze avond centraal.

  Donderdag, 26 januari 2017

  Lees meer >>

 • Op zoek naar innovatie in de binnenstad: casus Den Haag CID

  Afgelopen jaren is in stedelijke gebiedsontwikkeling een nieuw idioom ontstaan, waarbinnen innovatiedistricten, kennishubs, campussen en ecosystemen tot de vaste begrippen behoren. Diverse steden herontwikkelen strategisch gelegen gebieden waar partijen uit de kenniseconomie elkaar kunnen ontmoeten zodat nieuwe bedrijvigheid kan ontstaan. Bekende voorbeelden zijn Eindhoven met de High Tech Campus en Delft met de Technopolis. In toenemende mate wordt echter gesteld dat innovatiehotspots zich niet moeten ontwikkelen aan de randen, maar juist midden in de stad; gebieden rond een knooppunt van openbaar vervoer en met een functiemix van wonen, werken en ontmoeten. Vanuit deze gedachte wordt momenteel het Rotterdam Central District ontwikkelt, evenals het gebied rondom Den Haag Centraal station. Vanuit de Master City Developer (MCD) werd op 17 januari met stadsbouwmeester Erik Pasveer en stedenbouwkundige Eit Hasker een bezoek gebracht aan het zogenoemde Den Haag Central Innovation District (CID). Hoe wordt dit gebied herontwikkeld? En wat is hier de rol van innovatie?

  Donderdag, 26 januari 2017

  Lees meer >>